Waar ik 's nachts over maal

Het is niet alleen een rondscharrelende rattenkolonie geweest die me de afgelopen weken uit mijn slaap heeft gehouden. Ook knaagt er een geschiedenis aan me, en de vraag hoe die recht te doen. Onlangs zoomde ik met het hoofd van het geschiedenisdepartement van mijn universiteit in New York, over het feit dat ik waarschijnlijk eind augustus weer die kant op ga, na meer dan een jaar onverwacht Amsterdam. ‘

Read →