1 Comment

Zie ik daar ineens mijn eigen moeder, jong en oud! Noor van Crevel, in 2019 overleden.

Expand full comment